Назад
В. Н. Тяпинский, переводчик Евангелия на белорусское наречие, 1899
Довнар-Запольский, Митрофан Викторович.
Ян Баршчэўскі — першы беларускі пісьменнік XIX сталецця: (успамін у 60-ю гадаўшчыну смерці), 1911
Зямкевіч, Рамуальд Аляксандравіч.
Mikołaj Krysztof Radziwiłł Sierotka i jego przyjęcie katolicyzmu w r. 1567: przyczynek do dziejów Reformacyi w Polsce, 1911
Merczyng, Henryk
Георгий Конисский, архиепископ Белорусский (1717—1795 г.), 1895
Минкевич, Ив.
Великий князь литовский Витовт и его время, 1907
Воеводский, Витольд Федорович.
Назад
Назад
Назад
Назад
Назад
Назад